Zapraszamy uczniów klas 4-8 do udziału w szkolnym konkursie

historyczno -informatycznym pt. „Obrona Westerplatte.”

Cele konkursu:

 • upamiętnienie wydarzeń i postaci związanych z historią II wojny światowej,
 • promowanie postaw i wartości związanych z bohaterską obroną Westerplatte przez polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku,
 • prezentacja własnych wyobrażeń  o obronie Westerplatte,
 • rozwijanie zainteresowań historycznych,
 • kształtowanie szacunku wobec dokonań minionych pokoleń,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i tożsamości narodowej wśród uczniów,
 • rozwijanie zdolności twórczych i artystycznych oraz umiejętności posługiwania się technologią informatyczną dzieci i młodzieży.

Zasady konkursu:

  • uczeń wykonuje w programie Paint pracę graficzną upamiętniającą bohaterską walkę  polskich żołnierzy o Westerplatte we wrześniu 1939 r. i prezentującą własne wyobrażenia o Obrońcach Westerplatte,
  • w pracy nie można wykorzystywać gotowych elementów przeniesionych do programu (zdjęcia, ilustracje, itp.),
  • ilustracje wykonujemy tylko za pomocą narzędzi dostępnych w programie Paint,
  • gotowy rysunek należy wydrukować (format A4) i dostarczyć do organizatora konkursu,
  • praca musi zawierać imię i nazwisko oraz klasę ucznia (na odwrocie),

 • termin oddawania prac do 30 października 2020r.

OCENA PRAC:

 • zgodność z tematyką,
 • samodzielność,
 • oryginalność,

Oceny prac konkursowych dokonają organizatorzy oraz powołane jury.

ORGANIZATOR KONKURSU – Pani JOANNA MIKLIKOWSKA

Pan MIROSŁAW MIKLIKOWSKI