Koszt obiadów dla uczniów oddziałów "0"

Czerwiec - 100 zł

Maj - 100 zł

Kwiecień - 105 zł

.

Koszt obiadów dla uczniów klas 1-8

Czerwiec - 65 zł

Maj - 75 zł

Kwiecień - 85 zł

.

Umowę na obiady należy pobrać, uzupełnić i dostarczyć do szkoły skan na maila szkoły,

w postaci papierowej zostawiając w dyżurce lub przekazując przez dziecko do Pani intendentki (gabinet obok stołówki).

Każdy uczeń po podpisaniu umowy otrzymuje indywidualny numer konta, na który trzeba uiszczać miesięczną opłatę do 10 dnia kazdego miesiąca.