List Miniester Edukacji do rodziców.
Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019-2020.
Ulotka dotycząca rekrutacji.

30 stycznia 2019 r. pani Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty, ustaliła na terenie województwa pomorskiego na rok szkolny 2019/2020 terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych – trzyletniego liceum, czteroletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum; do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum, branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami szkoły podstawowej.

Harmonogram czynności w postępowniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnajalnych i do klas pierwszych pubicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego.

 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół policealnych i szkół dla dorosłych , na terenie województwa pomorskiego.
 
Nabór do szkół w wojewódzwie pomorskim obędzie odbywał się w formie elektronicznej za pośrednictwem strony:
Nabór - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.
Strefa dla uczniów klas ósmych jest w kolorze niebieskim i powinna być aktywna od 13 maja 2019 r.

Punkt informacyjny – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.
MEN - rekrutacja 2019/2020.
Prezentacja multimedialna MEN dotycząca rekrutacji 2019-2020