Michał Marian Siedlecki (1873-1940)

Michał Marian Siedlecki był wybitnym polskim zoologiem, urodzonym w Krakowie w 1853 roku. Był członkiem zasłużonej rodziny Siedleckich, której talent i pasja do różnych dziedzin sztuki i nauki przechodziły z pokolenia na pokolenie.

Młody Michał przejawiał od dzieciństwa ogromne zainteresowanie naturą. Jego pasja do zoologii wyrosła na podwórku rodzinnego domu, gdzie spędzał godziny obserwując ptaki, owady i inne zwierzęta. Jego starszy brat Franciszek, znakomity malarz, wpłynął na rozwój jego zainteresowań artystycznych i umiejętności obserwacji detali, co miało kluczowe znaczenie w późniejszym badaniu i ilustrowaniu różnorodnych gatunków zwierząt.

Po ukończeniu studiów zoologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, Michał Siedlecki zdecydował się poświęcić swoje życie na badanie zwierząt, zwłaszcza tych zamieszkujących polskie Karpaty. Wraz z bratem Franciszkiem, który przygotowywał ilustracje do jego prac naukowych, wyprawiał się na liczne ekspedycje, zdobywając nowe spostrzeżenia i dane na temat fauny tatrzańskiej.

Jego wkład w badania nad zwierzętami górskimi był ogromny. Siedlecki opisał i skatalogował wiele gatunków ptaków, ssaków, owadów i płazów, co umożliwiło lepsze zrozumienie ekosystemu tatrzańskiego. Był również aktywnym działaczem na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Michał Marian Siedlecki miał syna Stanisława, który odziedziczył pasję ojca i również związał swoje życie z górami. Stanisław Siedlecki był cenionym taternikiem, alpinistą i badaczem, kontynuując w ten sposób rodzinną tradycję związaną z zamiłowaniem do przyrody i górskich ekosystemów.

Dzięki ogromnemu wkładowi Michała Mariana Siedleckiego w dziedzinę zoologii, polska i światowa nauka ma bogatszą wiedzę o faunie tatrzańskiej oraz ochronie środowiska naturalnego. Jego prace naukowe i obserwacje przyczyniły się do zrozumienia i docenienia bogactwa przyrody w górach oraz potrzeby jej ochrony dla przyszłych pokoleń.