W naszej świetlicy dzieci nie tylko odrabiają lekcje i bawią się ale także uczestniczą aktywnie w różnych zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych.
W ostatnim czasie obywają się także regularnie sesje relaksacyjne, podczas których uczniowie uczą się uważności na siebie, swoje emocje, oddech, wyciszają się przy tym. Jest również malowanie palcami przy muzyce, prace w grupach czy zabawy integracyjne.
Ostatnie prace plastyczne naszych świetliczaków dotyczyły przyrody, jesieni, kreatywności własnej.
Nie zabrakło również zajęć i prac o tematyce patriotycznej z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada.