Dyrekcja SP 81 przyjemnością informuje, że szkoła nasza uczestniczy w Projekcie „W swoim języku” organizowanym przez Fundację Teach for Poland.

Program ten skierowany jest do nauczycieli pracujących w polskich szkołach publicznych z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym.

Celem Projektu jest wzmacnianie kompetencji edukatorów pracujących z klasami wielokulturowymi, budowanie sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.

Dzięki współpracy, otwarciu na integrację i tworzeniu przyjaznych przestrzeni - młode pokolenie będzie lepiej przygotowane do funkcjonowania w globalnym społeczeństwie, pełnym różnorodności i wyzwań.