Szkoła Podstawowa nr 81 ogłasza nabór dla uczniów klas I-VIII na zorganizowany  wypoczynek zimowy. „Wesołe Ferie” – obejmują dwa tygodnie od 11.02 do 22.02.2019 r.(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 16.45), tj. dwa turnusy, które będą realizowane w dwóch grupach wiekowych:

  1. a) klasy I-III
  2. b) klasy IV-VIII

Warunkiem uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach jest złożenie rzetelnie wypełnionych dokumentów: „Wniosku rodziców o przyjęcie dziecka na wypoczynek zimowy” i „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku” w świetlicy szkolnej do dnia 25.01.2019 r.

Informacje dotyczące organizacji wypoczynku, w tym zasady rekrutacji, zawarte są w Regulaminie wypoczynku letniego i zimowego w Szkole Podstawowej nr 81.

Wzory dokumentów można pobrać:

-  ze strony internetowej szkoły (https://sp81.pl/)

-  w sekretariacie szkoły

-  w świetlicy szkolnej.

Uwaga wychowawcy klas! 

Rusza Akcja Zima. Rekrutacja dzieci, zainteresowanych aktywnym wypoczynkiem podczas ferii, odbędzie się w dniach:  14.01.- 25.01.2019 r. 

Zobowiązuje się wychowawców do poinformowania uczniów i rodziców! 

Karty zgłoszenia można pobierać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie oraz w świetlicy.

Muszą być rzetelnie wypełnione.

Dokumentację należy składać wyłącznie w świetlicy.

 

Koordynatorzy „Wesołych Ferii” (dotyczy wszystkich klas) :

świetlica szkolna:       Gabriela Krauze

                                Izabela Chojnowska

                                Ewelina Frączkowska