Dla klas IV – VIII

Cele konkursu:

  • budowanie więzi emocjonalnej z krajem ojczystym,
  • pobudzenie postaw patriotycznych,
  • aktywne uczestnictwo w obchodach związanych ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • łączenie umiejętności informatycznych z wiedzą historyczną.

 

Zasady konkursu:

  • uczeń wykonuje w dowolnym programie graficznym pocztówkę z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
  • w pracy nie można wykorzystywać gotowych elementów przeniesionych do programu (zdjęcia, ilustracje, itp.),
  • pocztówkę wykonujemy tylko za pomocą narzędzi dostępnych w danym programie,
  • pracę należy wydrukować i dostarczyć do organizatorów konkursu,
  • z tyłu pocztówki należy umieścić imię i nazwisko ucznia oraz klasę,
  • termin oddania prac – do 7 listopada 2018 roku.

 

Organizatorzy  konkursu:  Pani Joanna Miklikowska i Pan Mirosław Miklikowski